Laatste update
04-07-2024
Bron: brugge.be
26-05-2023
Ontwikkeling - Infrastructuurproject

Project herinrichting stationsomgeving Brugge (R30)

Bron: brugge.be
26-05-2023
Van: 01-12-2022
De R30, de ring, aan het station is het drukste verkeersknooppunt van Brugge. De omvang van het verkeer, de vele verkeersbewegingen, de snelle opeenvolging van de kruispunten op de ring en de weginrichting zorgen ervoor dat deze omgeving een aantal onveilige punten kent. Deze verdienen een aanpak.

Projectverloop

Grote infrastructuurprojecten, zoals dit project, doorlopen een welbepaalde procedure vooraleer effectief de schop in de grond gaat.

1. Voorstudies (2018 - 2019)

Tijdens de voorst…

Bron: https://www.brugge.be/stad-bestuur/beleid/stadsvernieuwing/herinrichting-r30-stationsomgeving - 04-07-2024