Publicatie - Beleidsdocument

Hemelwater- en droogteplan Lendelede

Bron: lendelede.be
20-12-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 170

Samen met Fluvius heeft het gemeentebestuur een hemelwater- en droogteplan opgesteld. Het document geeft een beeld over hoe er in Lendelede op lange termijn zal worden omgegaan met hemelwater.

Het plan bevat een ruimtelijke visie om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het plan brengt in kaart hoe het water afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en oppervlakke

Bron: https://www.lendelede.be/hemelwater-en-droogteplan-van-lendelede - 20-12-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen