Publicatie - Beleidsdocument

Hemelwater- en droogteplan Staden

Bron: staden.be
20-12-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 181

Door de klimaatveranderingen worden we geconfronteerd met toenemende piekregens en langdurige droogteperiodes. Een hemelwater- en droogteplan geeft een visie over hoe er op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Er werd een visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering. Het beantwoordt dan ook de vraag hoe het water afkomstig van wegen, woningen …

Bron: https://www.staden.be/product/815/hemelwater--en-droogteplan - 20-12-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen