Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Belevingsonderzoek windturbines: Resultaten bevraging december 2022

Oorspronkelijke titel: Belevingsonderzoek windturbines
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 69

Voor een toekomst met duurzame energie zullen we moeten inzetten op hernieuwbare bronnen als zon, wind en aard- of restwarmte. Windenergie is daarbij een belangrijk deel van het verhaal.
Windturbines nemen een nieuwe, opvallende plaats in in ons landschap en zijn onderworpen aan heel wat strikte regels. De aanwezigheid van windturbines in de directe omgeving wordt evenwel op heel diverse wijze ervaren en roept soms vragen en/of maatschappelijke onrust op. Veel mensen maken zich zorgen als een co…

Bron: Inleiding p 4 - 21-04-2023
Digitaal in de collectie