Ontwikkeling - Programma

ELFPO (​Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling)

Europa zet via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verder in op zowel Pijler I (directe steun en marktmaatregelen) als op Pijler II (plattelandsontwikkeling). Pijler II wordt vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, kortweg ELFPO, gecofinancierd. Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III) geeft invulling aan het Europese plattelandsbeleid. Dit Vlaams programma biedt een ruime waaier aan van maatregelen die bijdragen tot de verdere uitbo

Bron: https://www.europainjebuurt.be/eu-in-vlaanderen.html - 27-04-2023

Voor de periode 2014-2020 ligt de focus van het landbouwfonds op het bevorderen van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouw sector en in plattelandsgebieden; het versterken van het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven; het bevorderen van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw; het herstel, de instandhouding en de verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landb

Bron: https://www.europainjebuurt.be/eu-in-vlaanderen.html - 27-04-2023