Laatste update
15-12-2021
Bron: winvorm.be
10-07-2020
Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

Winvorm (West-Vlaanderen in Vorm)

Bron: winvorm.be
10-07-2020

WinVorm staat voor “West-Vlaanderen in Vorm”, een platform voor vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit.

Onder deze koepel vallen 3 initiatieven:

  1. lezingenreeks
  2. oproep winvorm en
  3. kwaliteitskamer

De lezingenreeks reikt interessante sprekers en ontwerpen aan omtrent materie die de gemeente aangaan en waar via een vernieuwende aanpak een kwaliteitsslag te maken is: publiek domein, landschap, verkeer, water, klimaat, duurzame wijken, publieke architectuur, ….

De Oproep WinVorm is een selectie…

Kennisdomeinen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Trefwoorden
Beleid in West-Vlaanderen
Ruimtelijk beleid

Info