Laatste update
19-06-2024
Bron: seeklogo.com
16-01-2024
Ontwikkeling - Programma

Leader / CLLD (Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling)

Bron: seeklogo.com
16-01-2024
Vanaf 01-01-2014 – CommunityLed Local Development (CLLD)
Vorige naam Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (Leader)
Van: 01-01-1991
NL - FR - EN - DE

De naam Leader stamt uit 1990 waarmee de Europese Commissie extra aandacht wilde voor regionale en lokale initiatieven om van onderop samenwerking en innovatie te stimuleren. Doel van de aanpak was het bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. Het subsidieprogramma werkt met periodes van enkele jaren. Achtereenvolgens zijn dat:

1991-1994 LEADER I
1994-1999 Leader II
2000-2006 Leader+
2007-2013 POP2
2014-2020 POP3

Bron: https://ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/oproepen-leader/de-pers/20-nieuwe-plattelandsprojecten-versterken-westhoek - 28-06-2019

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’.

Bron: https://ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/oproepen-leader/de-pers/20-nieuwe-plattelandsprojecten-versterken-westhoek - 28-06-2019