Laatste update
19-06-2024
Bron: watercircle.be
01-09-2018
Organisatie - Onderneming

De Watergroep cvba | Schaarbeek

Bron: watercircle.be
01-09-2018

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten aanbiedt in de gehele waterketen. Onze historische missie - met name het leveren van kwaliteitsvol drinkwater aan een aanvaardbare prijs - blijft onverkort gelden. Daarnaast zorgen wij via een duurzame kringloopbenadering voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater.

Bron: https://www.dewatergroep.be/nl-be/over-de-watergroep/wat-doen-we/onze-activiteiten - 28-09-2021

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2021 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Wijziging rechtsvorm
Ondernemingsnummer 0224771467
Maatschappelijke naam Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Afgekorte naam VMW
Commerciële naam De Watergroep
Adres Vooruitgangstraat 189 , 1030 Schaarbeek
Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap van publiek recht
Vanaf 1980 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0224771467
Maatschappelijke naam Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Afgekorte naam VMW
Commerciële naam De Watergroep
Adres Vooruitgangstraat 189 , 1030 Schaarbeek
Rechtsvorm Coöp.vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Nationale Maatschappij der Waterleidingen
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Nationale Maatschappij der Waterleidingen
Afgekorte naam NMDW
Termen(4)
Waterconservering
Drinkwaterproductie en drinkwaterwinning
Vlaams Gewest
Is deel van samenwerkingsverband(1)
Gelinkte personen(1)
Hans Goossens
CEO

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2015
Opgericht
28/06/1983

In magazijn KennisWest

Doos 639 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) cvba: jaarverslagen/ 1988-1995
Doos 640 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) cvba: jaarverslagen/ 1996-2001
Doos 641 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) cvba: jaarverslagen/ 2002-2009
Doos 2421 Vlaamse maatschappij voor watervoorziening/ 1959-1969
Doos 2422 Vlaamse maatschappij voor watervoorziening/ 1970-1973