Laatste update
22-09-2022
Organisatie - Overheid

OMG (Vlaams Departement Omgeving)

Het departement omgeving staat in voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem. Ze maken milieu-ecologische en ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving. Ze streven naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. Ze realiseren een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies.

Identificatie

Departement Omgeving
Maatschappelijke naam Departement Omgeving
Afgekorte naam OMG
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams beleid
Energie
Trefwoorden

Info

Opgericht
01/04/2017