KennisWest

Steunpunt Wonen | Leuven
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

Steunpunt Wonen | Leuven

Labels

Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid.

Het Steunpunt Wonen is aangesteld en gefinancierd door de Vlaamse overheid voor de periode 2016-2020.  Het Steunpunt Wonen 2016-2020 bouwt verder op het onderzoek van het Steunpunt Wonen 2012-2015, het Steunpunt Ruimte en Wonen 2007-2011 en het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid 2004-2006. In het menu 'Archief' vindt u alle informatie over het…

Het Steunpunt Wonen is aangesteld en gefinancierd door de Vlaamse overheid voor de periode 2016-2020. 

Het Steunpunt Wonen 2016-2020 bouwt verder op het onderzoek van het Steunpunt Wonen 2012-2015, het Steunpunt Ruimte en Wonen 2007-2011 en het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid 2004-2006. In het menu 'Archief' vindt u alle informatie over het onderzoek tijdens de vorige erkenningsperiode (2012-2015).