Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid)

CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid)

Labels

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Bron: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw
Datum bronvermelding: 16/09/2020