Laatste update
23-08-2022
Organisatie - Overheid

CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid)

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

Identificatie

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Maatschappelijke naam Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Afgekorte naam CIW
Adres Dokter de Moorstraat 24 , 9300 Aalst
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams beleid
Trefwoorden
Adviesorganen overheid
Vlaamse overheidsorganisaties

Info

Historische gebeurtenis
04/12/2020