Laatste update
27-11-2023
Bron: kenniswijzer.be
23-12-2022
Kennistool - Platform voor kennisuitwisseling

Kenniswijzer.be : West-Vlaamse expertise voor ondernemingen

Bron: kenniswijzer.be
23-12-2022

De kenniswijzer bundelt de expertise van onze West-Vlaamse kennispartners binnen de clusters ‘Nieuwe Materialen’ en ‘Machinebouw & Mechatronica’. Op termijn komen ook de clusters Voeding, Blue Energy en Zorgeconomie aan bod.

Experts van alle universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen in West-Vlaanderen stellen hun knowhow ter beschikking. Doe een beroep op hun deskundigheid en vergroot het innovatievermogen en de slagkracht van uw bedrijf.

Bron: https://kenniswijzer.be/nl - 11-06-2020