Dossier
Bron: PhotoSTYN
18-11-2021
Is onderdeel van
Themadossier
Artikel - Persartikel

Quick Wins leiden tot vruchtbare samenwerkingen: POM West-Vlaanderen als partner in kenniscreatie

Bron: PhotoSTYN
18-11-2021
Publicatiedatum: 22-11-2021

POM West-Vlaanderen speelt onder de noemer van Fabrieken voor de Toekomst een actieve rol op vlak van kennisontwikkeling in onze provincie. In nauwe samenwerking met TUA West zet ze samenwerkingsverbanden op  waarbij bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid elkaar vinden. De POM is de stuwende kracht en facilitator die  op deze manier vele partijen samenbrengt rond een gemeenschappelijke agenda gericht op het versterken van het  innovatiepotentieel van de West-Vlaamse kmo’s.

Bron: West-Vlaanderen Werkt, 2021, 2-3, p. 30 - 18-11-2021
Digitaal in de collectie