Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Quick Wins leiden tot vruchtbare samenwerkingen: POM West-Vlaanderen als partner in kenniscreatie

Quick Wins leiden tot vruchtbare samenwerkingen: POM West-Vlaanderen als partner in kenniscreatie

Publicatiedatum 22-11-2021
Labels
Is artikel van publicatie West-Vlaanderen Werkt 2021 2-3: Kennisregio West-Vlaanderen (Pagina 30-31)
Bron: PhotoSTYN
18/11/2021
POM West-Vlaanderen speelt onder de noemer van Fabrieken voor de Toekomst een actieve rol op vlak van kennisontwikkeling in onze provincie. In nauwe samenwerking met TUA West zet ze samenwerkingsverbanden op  waarbij bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid elkaar vinden. De POM is de stuwende kracht en facilitator die  op deze manier vele p…

POM West-Vlaanderen speelt onder de noemer van Fabrieken voor de Toekomst een actieve rol op vlak van kennisontwikkeling in onze provincie. In nauwe samenwerking met TUA West zet ze samenwerkingsverbanden op  waarbij bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid elkaar vinden. De POM is de stuwende kracht en facilitator die  op deze manier vele partijen samenbrengt rond een gemeenschappelijke agenda gericht op het versterken van het  innovatiepotentieel van de West-Vlaamse kmo’s.

Bron: West-Vlaanderen Werkt, 2021, 2-3, p. 30
Datum bronvermelding: 18/11/2021