Laatste update
28-11-2022
Bron: enerpedia.be
23-04-2020
Kennistool - Kennisdatabank

Enerpedia : agrarische energie-encyclopedie

Bron: enerpedia.be
23-04-2020

Enerpedia is dé agrarische energie-encyclopedie. U vindt hier een antwoord op uw vragen rond energiebesparing en hernieuwbare energie relevant voor de landbouw. 

Kortom, Enerpedia sensibiliseert en adviseert landbouwbedrijven om efficiënt met energie om te gaan! Daarom stellen we graag op maat adviezen op en organiseren wij demosessies, workshops, info- en studiedagen.

Enerpedia is een samenwerking van 13 landbouwproefcentra in Vlaanderen, waarbij al hun kennis, studiedagen, nieuws rond energie …

Kennisdomeinen
Duurzame ontwikkelingen
Landbouw
Streek- en provinciaal beleid
Energie
Trefwoorden

Info

Krijgt subsidies Vlaams Gewest
03/09/2021