Laatste update
19-06-2024
Bron: enerpedia.be
23-04-2020
Kennistool - Kennisdatabank

Enerpedia : agrarische energie-encyclopedie

Bron: enerpedia.be
23-04-2020

Enerpedia is dé agrarische energie-encyclopedie. U vindt hier een antwoord op uw vragen rond energiebesparing en hernieuwbare energie relevant voor de landbouw. 

Kortom, Enerpedia sensibiliseert en adviseert landbouwbedrijven om efficiënt met energie om te gaan! Daarom stellen we graag op maat adviezen op en organiseren wij demosessies, workshops, info- en studiedagen.

Enerpedia is een samenwerking van 13 landbouwproefcentra in Vlaanderen, waarbij al hun kennis, studiedagen, nieuws rond energie …

Bron: http://www.enerpedia.be/nl/over-enerpedia/ - 01-04-2019
Termen(4)
Energie
Duurzame ontwikkelingen
Provinciaal beleid

Info

Krijgt subsidies Vlaams Gewest
03/09/2021