Artikel - Persartikel

Energietransitie in de glastuinbouw

Bron: enerpedia.be
23-04-2020
Publicatiedatum: 23-11-2022

Tegen 2050 moet de sector namelijk klimaatneutraal zijn waarbij het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen een belangrijk item is. Een sectorbrede oplossing, die voor elk bedrijf optimaal is, lijkt niet onmiddellijk voorhanden. Voor elke serre zal de ideale combinatie van maatregelen en technieken onderzocht moeten worden, waarbij de financiële haalbaarheid cruciaal is. Wanneer we spreken over energie in de glastuinbouw, moeten we er steeds rekening mee houden dat de glastuinbouw…

Bron: https://www.enerpedia.be/nl/nieuws/energietransitie-in-de-glastuinbouw-2231/ - 24-11-2022
Online raadpleegbaar