Laatste update
10-07-2024
Bron: statbel.be
17-06-2021
Kennistool - Kennisdatabank

Statbel Landbouw & Visserij

Bron: statbel.be
17-06-2021

Statbel Landbouw & Visserij bevat cijfers over:

  • Land- en tuinbouwbedrijven
  • Landbouweconomische rekeningen
  • Landbouwprijzen
  • Biologische landbouw
  • Pachten in de landbouw
  • Bevoorradingsbalansen
  • Zuivelstatistieken
  • Slachtingen van dieren
  • Zeevisserij

 

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij - 22-07-2020
Termen(7)
Zuivel
Cijfers en statistieken landbouw
Landbouwproductie
Is in opvolging van periodiek(1)