Laatste update
02-02-2023
Bron: statbel.be
17-06-2021
Kennistool - Kennisdatabank

Statbel.be

Bron: statbel.be
17-06-2021

Statbel, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium.

Het verzamelen gebeurt op basis van administratieve databronnen en enquêtes, het produceren gebeurt op een wetenschappelijke, kwaliteitsvolle wijze en de statistieken worden tijdig en op een klantvriendelijke wijze verspreid.

De privacy, de bescherming van vertrouwelijke gegevens en het gebruik voor louter statistische doele…

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel - 22-07-2020
Termen(2)
Belgische statistieken