Laatste update
19-06-2024
Bron: praktijkpuntlandbouw.be
12-03-2021
Organisatie - Wetenschappelijke instelling of onderzoekscentrum

NPW (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant) vzw | Herent

Bron: praktijkpuntlandbouw.be
12-03-2021

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek. Hun focus ligt al sinds 1973 op witloof. Daarnaast zetten ze in op innovatieve teelten, akkerbouwmatige teelten en bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit.

Bron: https://praktijkpuntlandbouw.be/ - 24-10-2022

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Ondernemingsnummer 0413845055
Maatschappelijke naam Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Afgekorte naam Praktijkpunt Landbouw
Adres Blauwe Stap 25 , 3020 Herent
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(4)
Onderzoekscentra
Kennis in Vlaanderen
Witloofteelt