Laatste update
02-02-2023
Bron: vlaio.be
15-04-2020
Kennistool - Kennisdatabank

Agroforestryvlaanderen.be

Bron: vlaio.be
15-04-2020

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar. Naast een hoge productiviteit zijn ook ecologische aspecten belangrijk en treedt klimaatweerbaarheid steeds meer op de voorgrond. Grond hebben we niet op overschot dus moeten we hier op een doordachte manier mee omgaan. Het teeltsysteem agroforestry toont hier grote potenties. Om de mogelijkheid van agroforestry in Vlaanderen te onderzoeken, knelpunten weg te werken, kansen te geven en ingang te doen vinden hebben volgende organisaties zich verenigd in h

Bron: https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/consortium - 29-09-2022