Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie - Wetenschappelijke instelling of onderzoekscentrum
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Boerennatuur Vlaanderen vzw | Leuven

Boerennatuur Vlaanderen vzw | Leuven

Labels
Bron: boerennatuur.be
02/07/2020
Boerennatuur Vlaanderen wil als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) kansen uitbouwen in Vlaanderen voor landbouw, natuur en landschap (Ecologie x Economie). Dit doet ze door land- en tuinbouwers te ondersteunen om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. Zo vergroot de effe…

Boerennatuur Vlaanderen wil als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) kansen uitbouwen in Vlaanderen voor landbouw, natuur en landschap (Ecologie x Economie). Dit doet ze door land- en tuinbouwers te ondersteunen om gebiedsgericht samen te werken rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en/of waterbeheer in agrobeheergroepen. Zo vergroot de effectiviteit, het draagvlak, de efficiëntie en de duurzaamheid van de initiatieven en ontstaan kansen voor samenwerking met andere actoren op het terrein (gemeenten, waterringen, polders, regionale landschappen, natuurverenigingen, bosgroepen, wildbeheereenheden, landeigenaars,…).

Belangrijke kerntaken van het agrobeheercentrum Eco² vzw zijn dan ook de begeleiding van agrobeheergroepen, de toeleiding van individuele landbouwers naar landschaps- en natuurbeheer en de juridische omkadering ervan.

Boerennatuur Vlaanderen is de nieuwe naam van Agrobeheercentrum Eco²… En het stopt niet bij een nieuwe naam … Waar ze vroeger voornamelijk werkten met groepen van landbouwers (agrobeheergroepen), trekken ze nu hun werking open zodat ook individuele boeren beroep kunnen doen op de expertise, bijvoorbeeld voor een advies op maat. Sinds 2012 is de vzw actief rond agrarisch landschap- en natuurbeheer, daarnaast is er de laatste jaren ook meer aandacht voor milieu- en klimaat-gerelateerde onderwerpen.

Bron: https://www.boerennatuur.be/
Datum bronvermelding: 02/07/2020