Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Agroforestry in Vlaanderen 2014-2019: handvaten na 5 jaar onderzoek en praktijkwerking

Agroforestry in Vlaanderen 2014-2019: handvaten na 5 jaar onderzoek en praktijkwerking

Deze handleiding heeft tot doel om een overzicht te brengen van de kennis en ervaring rond agroforestry zoals we die op vandaag ter beschikking hebben in Vlaanderen. Het is gebaseerd op de werking van het Consortium Agroforestry Vlaanderen gedurende de periode 2014-2019. Ze vat met andere woorden de informatie samen die vervat zit in heel wat wete…

Deze handleiding heeft tot doel om een overzicht te brengen van de kennis en ervaring rond agroforestry zoals we die op vandaag ter beschikking hebben in Vlaanderen. Het is gebaseerd op de werking van het Consortium Agroforestry Vlaanderen gedurende de periode 2014-2019. Ze vat met andere woorden de informatie samen die vervat zit in heel wat wetenschappelijke papers, thematische projectrapporten, het online kennisloket, kennisfiches, getuigenissen van toepassers, excursieverslagen en zoveel meer. Het handboek is opgedeeld in vier grote luiken: (1) een kennismaking met de vele vormen van agroforestry en het voorkomen ervan, (2) inzicht in de werking van agroforestrysystemen en de te verwachten impact, (3) de sociale, institutionele en economische context, en (4) een praktisch gedeelte met handvatten en tools om aan de slag te gaan.

Bron: https://pure.ilvo.be/portal/nl/publications/agroforestry-in-vlaanderen-20142019(538f3358-6524-47c8-96ef-cddbce4d1735).html
Datum bronvermelding: 25/09/2020