Bericht
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Inagro vzw: subsidie project Enerpedia 4.0.

Inagro vzw: subsidie project Enerpedia 4.0.

Publicatiedatum 03-09-2021
Labels
Redactie Vlaamse overheid
Bron: vlaanderen.be
22/04/2020
De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2026 een subsidie toe van 550.000 euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan INAGRO in Roeselare, voor de uitvoering van het project Enerpedia 4.0. Enerpedia 4.0 wil via advies en begeleiding, en op basis van een geïntegreerde aanpak een aanzet geven tot de ontwikke…

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2026 een subsidie toe van 550.000 euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan INAGRO in Roeselare, voor de uitvoering van het project Enerpedia 4.0. Enerpedia 4.0 wil via advies en begeleiding, en op basis van een geïntegreerde aanpak een aanzet geven tot de ontwikkeling van concrete en haalbare technologieconcepten op individuele land- en tuinbouwbedrijven met een directe en substantiële impact op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het project wordt uitgevoerd over een periode van vijf jaar door een consortium van 13 Vlaamse landbouwpraktijkcentra, kenniscentra en adviesdiensten op basis van een ingediend projectplan.

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/
Datum bronvermelding: 13/09/2021