Laatste update
20-06-2022
Bron: incijfers.be
23-07-2020
Kennistool - Datatool

Provincies in Cijfers.be

Bron: incijfers.be
23-07-2020

Samen met de andere Vlaamse provincies ontwikkelde de Provincie West-Vlaanderen in 2017 de website www.provincies.incijfers.be. De tool laat toe om op een gebruiksvriendelijke manier allerlei data te ontsluiten en voor te stellen in tabellen, kaarten, grafieken en presentaties.

De gebruiker kan gegevens opvragen over verschillende thema’s zoals ‘demografie’, ‘wonen’, ‘zorgaanbod’, ‘onderwijs’, ‘jongeren’, ‘personen met een handicap’ enz. Deze data kunnen geraadpleegd worden over verschillende ja…

Info

Historische gebeurtenis
01/07/2020