Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

West-Vlaanderen Werkt

West-Vlaanderen Werkt is het kanaal van kwaliteitsjournalistiek over beleid, onderzoek en ontwikkelingen met invloed op ondernemen in West-Vlaanderen.

De artikels richten zich voornamelijk naar de West-Vlaamse ondernemers. Ze hebben als doel de verschillende sociaaleconomische sectoren te ondersteunen met nieuwe inzichten. Dit, door:

  • Sectoranalyses uit te voeren of toe te lichten
  • Actuele tendensen van kwaliteitsvol commentaar te voorzien uit diverse bronnen
  • Interpretaties uit te werken van nieu…