Laatste update
02-02-2023
Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Kennistool - Datatool

POM Regionaal Dashboard Economisch West-Vlaanderen

Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020

Dit interactief dashboard schetst een actueel beeld van economisch West-Vlaanderen. Het bevat cijfers tot op niveau van de West-Vlaamse regio’s.

Bron: https://www.pomwvl.be/ons-aanbod/informatie/data-en-advies-op-maat/conjunctuur/regionaal-dashboard - 04-05-2022
Termen(9)
Cartografie en sociaaleconomische analyses
Cijfers en statistieken economie op macroniveau
Conjunctuurindicatoren
Cartografie en werkloosheid