Artikel - Persartikel

Interreg: een grondige kennismaking

Bron: blauwecluster.be
09-12-2020
Publicatiedatum: 20-04-2022

Al meer dan 30 jaar stimuleert de Europese Unie de samenwerking tussen Europese grensregio’s op economisch en sociocultureel vlak via het subsidieprogramma Interreg. Het programma biedt een kader voor gezamenlijke acties en de uitwisseling van beleidsmaatregelen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende lidstaten.

Bron: https://www.blauwecluster.be/nieuws/interreg-een-grondige-kennismaking - 21-04-2022
Online raadpleegbaar