Laatste update
09-04-2020
Bron: interreg.eu
24-06-2019
Ontwikkeling - Programma

Interreg NWE (Interreg Noordwest-Europa)

Bron: interreg.eu
24-06-2019

INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma dat de innovatiecapaciteit van het mkb, de circulaire economie en duurzame productiemethoden wil bevorderen. Daarnaast promoot het duurzaam transport om CO2-uitstoot te verlagen.

Het programma richt zich op deelname van partijen uit 7 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen. In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland,…

Kennisdomeinen
Europees en internationaal beleid
Mens en samenleving
Trefwoorden
Transnationale samenwerkingen
Ontwikkelingen

Info