Laatste update
19-06-2024
Bron: europa.eu
01-01-2018
Ontwikkeling - Programma

Interreg 2 Zeeën (Interreg VA)

Bron: europa.eu
01-01-2018
Van: 01-01-2014 tot: 31-12-2020

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Om dit te realiseren kunnen projecten die een directe bijdrage leveren aan één van de Specifieke Doelstellingen tot 60% van hun totale budget …

Bron: https://www.interreg2seas.eu/nl/inhoud/over-het-programma - 13-02-2019

Info

Krijgt subsidies Europa
01/01/2014