Laatste update
19-06-2024
Bron: esf-agentschap.be
01-01-2018
Ontwikkeling - Programma

ESF (Europees Sociaal Fonds)

Bron: esf-agentschap.be
01-01-2018

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast …

Bron: https://www.esf-agentschap.be/nl/esf/europees-sociaal-fonds - 13-08-2019
Termen(3)
Europese structuurfondsen
Arbeidsparticipatie kansengroepen
Ontwikkelingen(1)