Laatste update
14-09-2022
Bron: esf-agentschap.be
01-01-2018
Organisatie - Overheid

Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Bron: esf-agentschap.be
01-01-2018

Het ESF is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma's van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Daarnaast beheert ESF Vlaanderen het Europees Integratiefonds en het Europees Globalisatiefonds.

Jaarlijks ontvangt het ESF Vlaanderen 66 miljoen euro ESF (dd augustus 2019). Dat bedrag wordt ingezet om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van dit kapitaal komt van de Europese Unie. De resterende som wordt bi…

Identificatie

Vanaf 2015 Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen
Wijziging rechtsvorm
Maatschappelijke naam Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen
ESF-Agentschap Vlaanderen
Maatschappelijke naam ESF-Agentschap Vlaanderen
Afgekorte naam ESF
Termen(5)
Europese subsidies
Vlaams Gewest (Beleidsregio)

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2016
Historische gebeurtenis
01/01/1971
Opgericht
01/01/1957