Bron: midwest.be
12-05-2023
Publicatie - Beleidsdocument

Socio Economisch Regioplan Midwest: ‘The NEXT Midwest’

Bron: midwest.be
12-05-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 85

The Next Midwest is de economische vernieuwingsvisie voor de regio Midwest voor de periode 2019-2025. Drie vernieuwingslijnen worden hierin naar voor geschoven: economie, mens en omgeving. Deze drie vernieuwingslijnen worden vertaald in acht werven:

Economie (economisch en maatschappelijk innoveren):

  • investeren in maakindustrie en speerpunt clusters
  • innovatie in de zorg
  • smart region 

Mens (aanvullen en verrijken van de arbeidsmarkt):

  • werken aan werk
  • lerende regio

Omgeving (kwaliteitsvolle wo…

Bron: https://www.midwest.be/the-next-midwest - 12-05-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen