Bron: vlaanderen.be
13-07-2022
Publicatie - Beleidsdocument

Vlaamse dienstverleningsstrategie voor de Vlaamse overheden

Bron: vlaanderen.be
13-07-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: VR 2022 0807 DOC.0770/2 Aantal pagina's: 62

De Vlaamse Regering keurt de digitale dienstverleningsstrategie goed voor de Vlaamse overheden. Deze strategie legt de principes vast waaraan de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheden moet voldoen, de criteria om bestaande of toekomstige dienstverleningen te ontwerpen, bouwen of beheren en de hulpmiddelen om daarbij in te zetten. De strategie beschrijft ook een governance-model met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden om de strategie te realiseren, en bevat een concreet ac

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie