Publicatie - Beleidsdocument

SERV Advies, 2022, 9 mei: Vlaamse datastrategie en data-actieplan 2022

Oorspronkelijke titel: Vlaamse datastrategie en data-actieplan 2022
Bron: serv.be
03-05-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: 9 mei Aantal pagina's: 56

In dit advies op eigen initiatief formuleert de SERV zijn aanbevelingen bij de Vlaamse datastrategie en het data-actieplan 2022. De focus ligt op aanbevelingen voor toekomstige aanvullingen en bijsturingen. De SERV rekent erop dat die worden meegenomen bij de evaluatie van de datastrategie en de opmaak van het volgende data-actieplan.
In het bijzonder hoopt de SERV dat snel wordt overgegaan naar de oprichting van het opvolgingscomité dat u in het vooruitzicht stelde naar aanleiding van de besprek…

Bron: Briefwisseling Advies Vlaamse datastrategie en data-actieplan 2022 - 09-05-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is editie van
Termen(4)
Beleidsadvisering
Datamanagement
Beleidsplanning West-Vlaanderen