Publicatie - Beleidsdocument

Vlaamse datastrategie

Bron: vlaanderen.be
21-03-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: VR 2022 1803 DOC.0271 Aantal pagina's: 37

Voor een goede en efficiënte werking heeft de Vlaamse overheid nood aan een goed onderbouwde datastrategie. Data speelt namelijk een belangrijke ondersteunende rol in de verdere digitalisering van de Vlaamse administratie en de lokale overheden. Data is daarom ook één van de prioriteiten van het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie-en ICT-beleid, zoals goedgekeurd door De Vlaamse Regering op 26 juni 2020, en van het Vlaams Statistisch Programma 2022-24 zoals goedgekeurd door de

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/622F5C4A6BB7B593CFC18695 - 21-03-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie