Bron: serv.be
04-01-2022
Publicatie - Beleidsdocument

SERV Advies, 2021, 24 december: Vlaams Datanutsbedrijf

Oorspronkelijke titel: Vlaams Datanutsbedrijf
Bron: serv.be
04-01-2022
Publicatiejaar: 2021 Editie: 24 december Aantal pagina's: 24
Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf

De SERV schaart zich achter het voornemen van de Vlaamse Regering om een Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het initiatief ligt in lijn met eerdere vragen van de SERV om de kansen op het vlak van digitale transformatie ten volle te grijpen, de digitalisering mee te sturen en negatieve gevolgen te vermijden. De SERV ondersteunt ook de voorziene concrete projecten waaronder persoonlijke datakluizen om de …

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is editie van
Termen(6)
Beleidsanalyses
Data uitwisseling
Datagedreven economie
Personen(1)
Jan Jambon
Organisaties(1)