Bron: vlaanderen.be
13-07-2021
Publicatie

Vlaams actieplan Open data 2020-2024: "Meer open data beter bruikbaar maken'

Oorspronkelijke titel: Actieplan Open data 2020-2024: "Meer open data beter bruikbaar maken'
Bron: vlaanderen.be
13-07-2021
Publicatiejaar: 2020 Aantal pagina's: 21

Sinds 2011 wordt binnen de Vlaamse overheid een actief Open Data beleid gevoerd. Op 25 april 2019 keurde het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het rapport over hergebruik van overheidsinformatie en Open Data in Vlaanderen (2015-2018) goed en vroeg aan de werkgroep datamanagement om een actieplan uit te werken. Op 26 juni 2019 is de herziene PSI-richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake Open Data en het hergebruik van overheidsinformatie in …

Bron: Managementsamenvatting p 5 - 13-07-2021
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan