Publicatie - Beleidsdocument

Vervoerregio Oostende: Openbaar vervoerplan 2021

Bron: vlaanderen.be
12-08-2022
Publicatiejaar: 2020

Op 22 juni 2019 trad het decreet Basisbereikbaarheid in werking. Een vernieuwde visie op openbaar vervoer staat hierbij centraal. Hierbij wordt afgestapt van het principe van ‘basismobiliteit’. Het decreet, dat onder meer combimobiliteit introduceert als uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid, beoogt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig om te vormen van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een meer vraaggestuurd systeem.

Een goede organisatie van de mobiliteit overstijgt de gemeentegren…

Bron: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-en-de-mobiliteitsswitch/vervoerregios/vervoerregio-oostende#officiele-documenten - 12-08-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen