Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Traject Ethisch Hacken 2022: Globaal analyserapport

Bron: vvsg.be
16-06-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 2022 Aantal pagina's: 47

De resultaten en aanbevelingen die geformuleerd werden door de Howest-studenten laten zien dat lokale besturen reeds diverse maatregelen nemen om de veiligheid van de aanwezige ICT-infrastructuur en bewaarde gegevens te waarborgen, maar dat een aantal belangrijke beschermingsmaatregelen onderbenut blijven en reële risico’s 
onvoldoende afgedekt worden.
Bij 35 besturen die een interne blackbox pentest lieten uitvoeren, zijn er meerdere kwetsbaarheden aangetroffen op het netwerk die uitgebuit kunnen…

Bron: Traject Ethisch Hacken 2022: Globaal analyserapport, Inleiding, p. 11 - 16-06-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen