Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Audit Vlaanderen iva | Brussel

Audit Vlaanderen iva | Brussel

Labels
Bron: auditvlaanderen.be
28/05/2020
Missie Audit Vlaanderen ondersteunt lokale besturen en de Vlaamse administratie bij de beheersing van financiële, wettelijke en organisatorische risico's. Wij zijn daarbij een onafhankelijke, bekwame en objectieve partner. Zo creëert Audit Vlaanderen een toegevoegde waarde bij de uitbouw van efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle orga…

Missie

Audit Vlaanderen ondersteunt lokale besturen en de Vlaamse administratie bij de beheersing van financiële, wettelijke en organisatorische risico's. Wij zijn daarbij een onafhankelijke, bekwame en objectieve partner.

Zo creëert Audit Vlaanderen een toegevoegde waarde bij de uitbouw van efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisaties.

Opdracht

Audit Vlaanderen evalueert het systeem van organisatiebeheersing van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen en formuleert hierover aanbevelingen.

Bij het evalueren van het systeem van organisatiebeheersing is de focus het beoordelen van:

  • het bereiken van de doelstellingen
  • het naleven van wetgeving en procedures
  • de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
  • het efficiënt en economisch gebruik van middelen
  • de bescherming van activa
  • het voorkomen van fraude

Audit Vlaanderen kan op eigen initiatief of op vraag van derden ook forensische opdrachten uitvoeren bij de entiteiten waarvoor ze bevoegd is. Dit gebeurt bij vermoedens van onregelmatigheden (bv. fraude). Op vraag van de minister-president of de Vlaamse Regering kunnen ook forensische opdrachten uitgevoerd worden bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.

Bron: https://www.auditvlaanderen.be/over-audit-vlaanderen
Datum bronvermelding: 20/05/2020