Laatste update
08-07-2024
Bron: vlaanderen.be
30-05-2020
Organisatie - Overheid

ABB (Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur)

Bron: vlaanderen.be
30-05-2020

Dit agentschap van de Vlaamse overheid staat in voor het beleid omtrent lokale besturen (gemeenten, OCMW's en provincies), steden, gelijke kansen, integratie en inburgering, Brussel en de Vlaamse Rand.

Wat betreft de lokale besturen houden zijn taken onder meer in:

  • Voorbereiding regelgeving: Decreet Lokaal Bestuur (voormalig: gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet intergemeentelijke samenwerking) en provinciedecreet
  • Verdeling van fondsen en subsidies, in het bijzonder het Gemeentefonds
  • Organi…
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agentschap_Binnenlands_Bestuur - 17-04-2024

Het agentschap heeft in Brussel haar hoofdzetel en vestigingen in Gent, Hasselt, Brugge, Leuven en Antwerpen.

Bron: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?searchWord=binnenlands+bestuur&_oudeBenaming=on&pstcdeNPRP=&po - 17-04-2024

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2015 Agentschap Binnenlands Bestuur - hoofdzetel
Naamwijziging
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2199300596
Ondernemingsnummer 0316380841
Maatschappelijke naam Agentschap Binnenlands Bestuur - hoofdzetel
Afgekorte naam ABB
Commerciële naam Agentschap Binnenlands Bestuur
Adres Havenlaan 88 - 70, 1000 Brussel
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Maatschappelijke naam Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Agentschap van(1)
Gelinkte personen(1)
Tom Nulens
Projectleider gemeentefusies en regiovorming Agentschap Binnenlands Bestuur

Info

Opgericht
28/10/2005