Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Wonen West-Vlaanderen (dd. 17-08-2023)

Oorspronkelijke titel: Rapport Wonen West-Vlaanderen - 2023
Bron: incijfers.be
17-08-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 46

Huidige maatschappelijke evoluties, zoals gezinsverdunning, nieuwe gezinsvormen, werkonzekerheid, bankencrisis,..., zijn een uitdaging voor heel wat beleidsdomeinen en niet in het minst voor het ruimtelijk - en woonbeleid. Een langetermijnvisie is hier onontbeerlijk maar die visie kan slechts gestalte krijgen mits inzicht in de huidige situatie.

Dit rapport start met een aantal kerncijfers over de inwoners en de huishoudens. Vervolgens komen de woongelegenheden aan bod, cijfers omtrent Energiepr…

Bron: Rapport Wonen - 17-08-2023
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar
Digitaal in de collectie
Termen(6)
Cijfers en statistieken wonen
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant
Meer gegevens op kennistools(1)