Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Klimaatadaptie West-Vlaanderen (dd. 18-06-2024)

Bron: incijfers.be
18-06-2024
Publicatiejaar: 2024

Bijna alle Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of hebben eigen
engagementen, waarbij ze een ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijven. 40% à 55% CO2-reductie
tegen 2030, meer dan 80% tegen 2050, … Gemeenten banen mee de weg naar een CO2-neutrale
toekomst (mitigatie), zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is adaptatiebeleid in
volle ontwikkeling om zo de gemeenten te wapenen tegen de verwachte gevolgen van de
klimaatverandering zoals droogte, hitte, w…

Bron: Rapport Klimaatadaptie - 18-06-2024
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar
Digitaal in de collectie
Termen(5)
Cijfers en statistieken klimaat
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Beleidsondersteunende data
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant
Meer gegevens op kennistools(1)