Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Ruimte West-Vlaanderen (dd. 17-08-2023)

Bron: incijfers.be
17-08-2023
Publicatiejaar: 2023

De Vlaamse provinciebesturen willen gemeenten ondersteunen door ruimtelijke data ter beschikking te stellen aan lokale besturen. Ze bundelt daarom voor jouw stad of gemeente een set van belangrijke ruimtelijke gegevens in dit rapport. Bedoeling is om op deze manier relevant cijfermateriaal aan te bieden aan lokale actoren en gemeenten om hun ruimtelijk beleid vorm te geven en te monitoren. De gegevens uit dit rapport kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om ruimtelijke beleidsplannen mee te onderb…

Bron: Rapport Ruimte - 17-08-2023
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar
Digitaal in de collectie
Termen(5)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Beleidsondersteunende data
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant