Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Klimaat & Energie West-Vlaanderen (dd. 17-08-2023)

Bron: incijfers.be
17-08-2023
Publicatiejaar: 2023

Bijna alle Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of hebben eigen engagementen, waarmee ze een ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijven. 40% à 55% CO2-besparing tegen 2030, meer dan 80% tegen 2050 ten opzichte van 2011, … daarmee bereiden gemeenten mee het pad voor om op lange termijn naar een nuluitstoot te evolueren, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is een adaptatiebeleid in volle ontwikkeling om zo de gemeente te wapenen tegen de verwachte

Bron: Rapport Klimaat & Energie - 17-08-2023
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar
Digitaal in de collectie
Termen(4)
Cijfers en statistieken klimaat
Beleidsondersteunende data
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant