Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Omgevingsanalyse West-Vlaanderen (dd. 23 mei 2023)

Bron: incijfers.be
23-05-2023
Publicatiejaar: 2023

Sinds 1 januari 2014 moeten de provincies, gemeenten en OCMW’s werken volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit houdt onder meer in dat zij een strategisch meerjarenplan moeten opmaken. Voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan wordt een omgevingsanalyse opgesteld die een uitgebreid, breed en een zo objectief mogelijk beeld geeft van de actuele situatie en de administraties in staat stelt om insteeknota’s op te maken voor de nieuwe beleidsploeg. De omgevingsanalyse en insteeknota’s m…

Bron: Nieuwsbrief mei 2023 - Interprovinciale werking Data & Analyse - 23-05-2023
Online raadpleegbaar