Publicatie

Poster 'Wat met water': Acasus, centrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren

Oorspronkelijke titel: Acasus: centrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 1

Tijdens de verbouwingen van Acasus was er aandacht voor zowel recuperatie als infiltratie van regenwater. Het bufferen van regenwater gebeurt via een groendak. Het teveel aan regenwater wordt verzameld in een wadi. De infiltratie werd bevorderd door te kiezen voor zoveel mogelijk groen en bestrating met open voeg. Via bouwadvies op maat informeert Acasus particulieren over het bufferen en infiltreren van hemelwater in hun woning.

Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Duurzame ontwikkelingen
Waterbeheer en Waterlopen
Hout en bouw
Energie
Trefwoorden
Adviesverlening aan organisaties
Regenwater
Sensibilisering
Organisaties