Artikel - Vakartikel
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Nieuw elan voor kenniscentrum Acasus : het aanspreekpunt voor een duurzamere bouwsector

Nieuw elan voor kenniscentrum Acasus : het aanspreekpunt voor een duurzamere bouwsector Bevat cijfers en/of statistieken

Oorspronkelijke titel Het aanspreekpunt voor een duurzamere bouwsector
Publicatiedatum 08-02-2021
Labels
Is artikel van publicatie West-Vlaanderen Werkt 2020 4 Duurzaam bouwen: werk aan de winkel (Pagina 22-24)
Bron: foto Jan
08/02/2021
Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we volgens experts snel handelen en onder andere werken aan de verduurzaming van de bouwsector. Door in te zetten op energetische renovaties en duurzame materialen kan die sector een grote rol spelen in de reductie van de CO2-uitstoot en het vermijden van grondstoffenschaarste. De Provincie W…

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we volgens experts snel handelen en onder andere werken aan de verduurzaming van de bouwsector. Door in te zetten op energetische renovaties en duurzame materialen kan die sector een grote rol spelen in de reductie van de CO2-uitstoot en het vermijden van grondstoffenschaarste. De Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen sloegen alvast de handen in elkaar met de oprichting van Acasus. Het inspiratie- en kenniscentrum moet uitgroeien tot hét aanspreekpunt voor particulieren, bouwprofessionals en lokale besturen die meer willen weten over duurzaam wonen, bouwen en verbouwen.