Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) West-Vlaanderen

Inhoudelijk vormt West Deal het kader van de GTI West-Vlaanderen. Om de structurele impact van de GTI-middelen te maximaliseren en een duurzame transformatie van de West-Vlaamse economie te bewerkstelligen, werd een projectenkader (West Deal) uitgewerkt rond zeven prioritaire inhoudelijke actiedomeinen. Deze actiedomeinen zijn evenwichtig verspreid over heel de provincie door een lokale/regionale verankering ,en gefocust op de West-Vlaamse industriële clusters.

Met de invulling van de projecten

Bron: http://www.pomwvl.be/gti-west-vlaanderen - 28-02-2019