Projectinfo / Bevoegdheid of overheidstaak
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) West-Vlaanderen

GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen) West-Vlaanderen

Labels
Inhoudelijk vormt West Deal het kader van de GTI West-Vlaanderen. Om de structurele impact van de GTI-middelen te maximaliseren en een duurzame transformatie van de West-Vlaamse economie te bewerkstelligen, werd een projectenkader (West Deal) uitgewerkt rond zeven prioritaire inhoudelijke actiedomeinen. Deze actiedomeinen zijn evenwichtig versprei…

Inhoudelijk vormt West Deal het kader van de GTI West-Vlaanderen. Om de structurele impact van de GTI-middelen te maximaliseren en een duurzame transformatie van de West-Vlaamse economie te bewerkstelligen, werd een projectenkader (West Deal) uitgewerkt rond zeven prioritaire inhoudelijke actiedomeinen. Deze actiedomeinen zijn evenwichtig verspreid over heel de provincie door een lokale/regionale verankering ,en gefocust op de West-Vlaamse industriële clusters.

Met de invulling van de projecten willen alle partners van het provinciebestuur West-Vlaanderen, onder coördinatie van de POM West-Vlaanderen, concreet vorm geven aan West Deal en basisinvesteringen uitbouwen die de West-Vlaamse bedrijven moeten sterken voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling en groei.

De zeven actiedomeinen zijn:

  1. West Flanders’ Health Center: De ontwikkeling van investeringen rond gezondheidszorg en ten gunste van de gezondheidszorg (zorgeconomie, levenslang wonen … ). Uitvalsbasis is de regio Brugge, aangevuld met ‘antennes’ elders in West-Vlaanderen.
  2. WestFood.Be – Flanders’ Food Valley: De ontwikkeling van het kanaal Roeselare-Leie en de kanaalzone, in het raam van het globaal masterplan voor de agrovoedingsindustrie. Uitvalsbasis is de regio Midden-West-Vlaanderen, in het bijzonder Roeselare, aangevuld met ‘antennes’ elders in West-Vlaanderen.
  3. Blue Growth : De ontwikkeling van Greenbridge als mariene campus, ontwikkelingen rond on-, near- en offshore mariene toepassingen, energieproductie … Uitvalsbasis is regio Oostende, en offshore.
  4. TechniX : De ontwikkeling van technische en technologische kennisassen, gericht op de West-Vlaamse industriële clusters (kmo’s). Uitvalsbasis is regio Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk), aangevuld met ‘antennes’ elders in West-Vlaanderen.
  5. West-Poort : De ontwikkeling van logistieke infrastructuur in het raam van de West-Poort-strategie. Dit houdt de verdere ontwikkeling van de internationale poorten (zee- en luchthavens) in en de duurzame en multimodale ontsluiting van het economische hinterland. De infrastructuurinvesteringen zijn gericht op de ondersteuning van de West-Vlaamse industriële clusters, met focus op verduurzaming van logistieke processen. Zeebrugge vormt het strategisch centrum inzake het West-Vlaamse logistieke beleid.
  6. Economisch Impulsplan Westhoek : Diverse projecten geven nieuwe impulsen aan de Westhoek (initiatieven rond duurzaam bouwen, het versterken van handelskernen …); binnen elk van bovenstaande thema’s worden specifieke Westhoek-accenten gelegd.
    Uitvalsbasis is de regio Westhoek.
  7. [email protected]De ontwikkeling van een vraag- en toekomstgericht tewerkstellingsbeleid ten behoeve van de speerpuntsectoren, met inzet op een gekwalificeerde instroom van werkzoekenden (incluis specifieke doelgroepen zoals kansengroepen en grensarbeid) èn met inzet op het behoud van competente werkkrachten.
Bron: http://www.pomwvl.be/gti-west-vlaanderen
Datum bronvermelding: 28/02/2019