Laatste update
10-05-2023
Bron: acasus-academy.be
25-01-2021
Is onderdeel van
Themadossier
Ontwikkeling - Project

Acasus Academy

Bron: acasus-academy.be
25-01-2021

Met het project Acasus Academy bouwen Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen aan een vernieuwd Steunpunt Duurzaam Bouwen en Renoveren in de kustprovincie. De projectpartners krijgen de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Acasus Academy (AA) zal de huidige werking m.b.t. duurzaam wonen, bouwen en renoveren, duidelijker fysiek verankeren, inhoudelijk en demonstratief uitbreiden en verder intensifiëren, om de transformatie van het traditionele bouwen naar duurzame

Bron: https://www.projectendatabank.be/nl/projecten/acasus-academy-1370 - 25-01-2021