Laatste update
15-09-2023
Bron: fabriekenvoordetoekomst.be
06-12-2022
Is onderdeel van
Themadossier
Ontwikkeling - Project

Fabrieken voor de toekomst - Duurza­am Bouwen

Bron: fabriekenvoordetoekomst.be
06-12-2022

West-Vlaanderen telt heel wat verouderde woningen en appartementen. Een grote vraag naar (ver)nieuw(d)e, energiezuinige woningen vertaalt zich dan ook in tal van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Tegelijkertijd gebruikt de bouwsector veel energie, water en grondstoffen om die projecten te realiseren. Daarom ligt de toekomst van de bouwsector in het gebruik van duurzame bouwmethodes en -materialen: om te anticiperen op een tekort aan materialen en om de klimaatdoelstellingen te halen.

Bron: https://www.fabriekenvoordetoekomst.be/ons-aanbod/duurzaam-bouwen - 06-12-2022